Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Brtnice


PS MRS Brtnice

 

PS MRS Brtnice

Ceník

Členství ve svazu

Členská 1400 Kč
Členská udržovací 500 Kč
Mládež 200 Kč
 • V případě, že člen neuhradí členský přispěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§ 7, odst. 3, písm g), stanov MRS)
 • Zápisné nehradí mládež do 15 Iet.

Zápisné

dospělí 1000 Kč
mládež 16–18 let 1000 Kč

Zápisné platí:

Ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P – republiková
Roční 1250 Kč 4500 Kč 1300 Kč 4750 Kč
Poloviční 700 Kč x 800 Kč x
Měsíční Zrušeno x Zrušeno x
Týdenní 500 Kč x 600 Kč x
Denní 300 Kč x 400 Kč x
Mládež 400 Kč x 400 Kč x

Vysvětlivky:

 • MP – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
 • P – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
 • MP – republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
 • P – republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS
 • Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musi doplatit z finančnich prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 – 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.
 • Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku dle 7, odst. 1, písm. g), stanov MRS.
 • Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i PS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.

Ceny povolenek pro nečleny svazu:

Druh povolenky MP P
Roční 10 000 Kč 10 000 Kč
Měsíční Zrušeno Zrušeno
Týdenní 3 000 Kč 3 500 Kč
Denní 1 000 Kč 1 200 Kč

Vysvětlivky:

Jak se stát rybářem

K legálnímu rybolovu ve vodách Českého nebo Moravského rybářského svazu potřebujete dva platné doklady:

 • rybářský lístek a
 • povolenku k lovu.

Jak získat rybářský lístek

Rybářský lístek vám prodá obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu

 • rybářský lístek s platností 30 dnů– můžete koupit i bez „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku
 • rybářský lístek s platností 1, 3, 10 let nebo na dobu neurčitou koupíte pouze na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku

Jak získat povolenku k lovu

Povolenku k lovu, koupíte u místní organizace příslušného rybářského svazu (v našem případě MRS). Povolenku může koupit pouze majitel rybářského lístku. Povolenky mají stejně jako rybářské lístky omezenou časovou platnost:

 • Jednodenní
 • Týdenní
 • 14denní
 • Měsíční
 • Roční

Povolenky se vydávají na vody:

 • Pouze pstruhové (vody s převahou lososovitých ryb: pstruzi, siveni a lipani) – lov od 16. dubna do 30. listopadu –
 • Mimopstruhové (revíry se smíšenou rybí obsádkou)

Povolenky mají mimo časové platnosti také územní platnost:

 • Krajovou
 • Celosvazovou (pro Český rybářský svaz nebo Moravský rybářský svaz)
 • Celorepublikovou

Poznámka: Pro získání povolenky musíte také odpracovat nebo zaplatit brigády.

Jak získat Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku?

Pro vydání rybářského lístku s platností na 1, 3, 10 let, nebo neurčitě potřebujete vlastnit „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, které potvrzuje, že jako budoucí rybář máte základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, které jsou vytištěny v publikaci o bližších podmínkách rybářského práva a soupisu revírů pro vody mimopstruhové a pstruhové, tyto bližší podmínky vydá MRS ZS a každý nový člen je obdrží s rybářským lístkem. Tyto podmínky spolu s rybářským lístkem a povolenkou musí mít každý rybář u sebe při vykonávání svého práva.

Takové osvědčení vám vydá místní organizace rybářského svazu (MRS Brtnice), u které se budete chtít zaregistrovat jako člen po složení rybářské zkoušky.

Test se skládá z 25 otázek a je dostupný na strákách Českého rybářského svazu. K úspěšnému složení musíte mít správně 13 odpovědí.